Marka Kimliği
Logonun amblem veya tipografiyle tasarlanması, akılda kalıcılığı sağlayacak kurumsal renklerin belirlenmesi ve slogan ile kurumun kısaca vizyonunun anlatılması gibi ana unsurlarla marka kimliğini oluştururuz.

İletişim Araçları
Müşterilerimizin hedef kitlesiyle ‘doğrudan iletişim halindeyken ihtiyaç duyabileceği kartvizit, katalog, bülten, dergi, web site, mailing, medya ve açık hava reklamları, dosyalık, fatura, broşür, stand vs gibi materyalleri tasarlar, üretimini planlar ve tedariğini sağlarız.

İçerik Yönetimi
İletişim araçlarını oluştururken ortaya çıkan içerik ihtiyacını karşılamak amacıyla, iletişimin nitelikli şekilde kurulmasını sağlayacak metin ve görseller üretiriz.

İletişim stratejileri
Hedef kitle ve pazardaki diğer aktörlerle doğrudan veya dolaylı şekilde kurulacak iletişimi, kurumun vizyonu doğrultusunda ve marka kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik çözümler üretiriz.

İletişim Organizasyonları
Fuar, lansman, panel, seminer, öğrenci şenliği ve kültürel festivaller gibi organizasyonlar aracılığı ile hedef kitlesiyle doğrudan iletişime geçen kurumlara, etkinliğin konseptini geliştirip, organizasyonu gerçekleştirmek amacıyla danışmanlık ve operasyonel hizmetler sunarız.

Kurumsal Yayıncılık
Bir kurumun; ‘kurum içi iletişim, pazarlama veya sosyal sorumluluk amacıyla’ sektörüyle ya da hedef kitlesiyle iletişim kurabileceği dergi, bülten, faaliyet raporu gibi yayın araçlarının konseptini geliştirmek suretiyle güncel içerik veya görseller üretiriz.

NASIL ÇALIŞIRIZ ?

Reklam Konseyi | Görsel Reklam ve Tanıtım Teknikleri; kurumsal stratejilerini geliştirebilmiş, yeniliklere ve ihtiyaçlara karşı farkındalığı yüksek, ajansın çözüm önerilerini objektif değerlendirebilen, vizyon sahibi kurumlarla çalışmayı tercih eder.

Reklam Konseyi | Görsel Reklam ve Tanıtım Tekniklerinin üretiği hizmetler; kurum ve kuruluşlar için geliştirdiği, özel çözümlerdir. Sağlıklı bir hizmet sunabilmek için öncelikle kurumun profilini tanır ve ihtiyacın gerekliliğini doğrularız.

Hizmet sağladığımız süre içerisinde, kurumun ekibine dahil unsurlar gibi çalışır, güvenilir bir çalışma zemini oluşturabilmek için gizlilik sözleşmesi düzenleriz.

Sunduğumuz her çözüm Reklam Konseyi | Görsel Reklam ve Tanıtım Teknikleri’ne ait referans değeri taşır, bundan dolayı müşterilerimiz için ürettiğimiz her hizmet bizim için de özeldir.